Contact us now
795-858-327

Regulamin

  • Zleceniodawca przesyłek w chwili złożenia zlecenia odbioru przesyłki deklaruje znajomość regulaminu przestrzegania go w dalszej części.

 

  • Zabrania się wkładania do przesyłek wszelkich leków, wyrobów akcyzowych {tytoń, papierosy, alkohole}, środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, amunicja oraz rzeczy zabronione do przewozu na terenie krajów UE.

 

  • Kurier może sprawdzić czy przesyłka odpowiada oświadczeniu nadawcy oraz czy zachowane zostały przepisy o przewozie rzeczy UE.

 

  • Kontroli przesyłek dokonuje się w obecności nadawcy a jeżeli nadawca nie ma możliwośći przewożnik dokonuje sprawdzenia w obecności osób poproszonych do tej czynności.

 

  • Wynik kontroli zamieszczaby jest w protokole. Gdy wynik z kontroli niezgodność zawartości przesyłki nadanej przez zleceniodawcę koszt sprawdzenia, odesłania oraz wszelkie inne koszty przesyłki ponosi zleceniodawca.

 

  • Na przesyłce powinien znajdować się adres nadawcy oraz odbiorcy, łącznie z nr telefonów.

 

  • Wyroby spożywcze umieszczane do przewozu zleceniodawca wysyła na własną odpowiedzialność.

 

  • W przypadku nie dostosowania się do regulaminu stwierdzenia nieprawidłowości przez służby uprawnione do tych celów na terenie UE wszelkie koszty z tym związane pokrywa zleceniodawca.

 

  • W razie awarii auta lub innego zdarzenia losowego przesyłki doręczone będą w ciągu 14 dni roboczych.